Spotkanie międzynarodowe w Czersku Projekt „Look at them from different perspective” (“Spójrz na nich z innej perspektywy”) zostanie zorganizowany na terenie miasta Czersk dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Programu “Europa dla Obywateli”. Jest to przedsięwzięcie, do realizacji którego przystąpiło sześć organizacji z następujących państw: Włochy, Węgry, Łotwa, Macedonia, Francja oraz Polska. Przedstawicielem strony polskiej jest Stowarzyszenie “Nasz Łąg – nasza wieś”, które jednocześnie pełni funkcję koordynatora. Tematyka dotyczy głównie zjawisk takich jak rasizm, ksenofobia, dyskryminacja oraz poszanowanie praw człowieka w Europie. Idea powstała w związku z obecnie występującymi problemami, które pojawiły się wraz z napływem uchodźców do Europy. Projekt ma na celu zebranie informacji na temat postrzegania kryzysu migracyjnego w państwach uczestniczących oraz porównanie sytuacji uchodźców w poszczególnych krajach. Ze względu na chęć zapoznania się z opinią społeczności lokalnej, uczestnicy projektu przeprowadzą ankiety oraz wywiady z mieszkańcami miast organizacji partnerskich projektu. Co więcej, projekt przyczyni się do wzmocnienia więzi na poziomie europejskim, poprzez przypomnienie o wyznawaniu wspólnych wartości i łączącej nas historii. W trakcie siedmiomiesięcznego projektu odbędzie się kilkudniowa wizyta przygotowawcza, 23 – 26 września 2016 roku. Natomiast główne działania będą miały miejsce w dniach 13 – 19 listopada 2016 roku. Dla uczestników zaplanowano wizytę w ośrodku dla cudzoziemców oraz obozie koncentracyjnym w Sztutowie. Stowarzyszenie “Nasz Łąg – nasza wieś” zajmie się również przygotowaniem wizyty uczestników projektu w Urzędzie Miejskim w Czersku oraz jednej z miejscowych placówek oświatowych. Spotkania te mają na celu rozpoczęcie dyskusji dotyczącej różnych punktów widzenia sytuacji uchodźców w Europie. Rezultaty projektu zostaną rozpowszechnione na stronie internetowej, zaplanowanych konferencjach prasowych, prezentacjach, wystawach oraz warsztatach organizowanych dla mieszkańców Czerska, a także społeczności lokalnych organizacji partnerskich z zagranicy. Warto nadmienić, że wśród 23 dofinansowanych projektów w Europie jako jedyny z Polski znalazł się projekt Stowarzyszenia „Nasz Łąg – nasza wieś”. Projekt 577038-CITIZ-1-2016-1-PL-CITIZ-CIV „Look at them from different perspective” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *