Wczoraj zakończyła się wymiana młodzieży „CAREER KICKOFF”, która miała miejsce w Maladze w dniach 14-20 stycznia 2020 roku. Wzięły w niej udział reprezentanci Stowarzyszenia „I like Czersk” wraz z młodzieżą z Hiszpanii, Francji, Rumunii, Łotwy oraz Chorwacji. Podczas intensywnych warsztatów na temat przedsiębiorczości uczestnicy mogli wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę w praktyce. Projekt „CAREER KICKOFF” ma bowiem na celu pomóc młodym ludziom w zrozumieniu koncepcji przedsiębiorczości i używaniu kreatywnych pomysłów w świecie biznesu, zapewnienie narzędzi do rozwijania umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, umożliwienie i motywowanie młodych osób do dzielenia się wiedzą, informacjami i doświadczeniem, a także korzystania z edukacji nieformalnej jako narzędzia zmiany społecznej. Uczestnicy projektu wzięli udział w licznych debatach, symulacjach, prezentacjach, sesjach informacyjnych. Podczas pracy zespołowej wykorzystali także metody edukacji pozaformalnej takie jak burza mózgów, uczenie się przez działanie, studium przypadków itp. W trakcie pobytu w Maladze nie zabrakło również czasu na wymianę międzykulturową podczas pracy w międzynarodowych zespołach, a szczególnie podczas wieczorów międzykulturowych. Każdy z krajów miał szansę zaprezentować swoją kulturę, tańce oraz smakołyki przywiezione z domów.