Projekt „Citizentime: Act, play, involve!” Został sfinansowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu „Europa dla obywateli” Projekt miał na celu zaangażowanie obywateli za pomocą mechanizmu grywalnego w tworzenie pozytywnych narracji na temat imigrantów, stymulowanie dialogu międzykulturowego oraz zaangażowania i debaty obywatelskiej na szczeblu UE. W ramach tego projektu przeprowadzono trzy wydarzenia: Wydarzenie 1 – Konferencja w Lizbonie, Portugalia Udział: w wydarzeniu wzięło udział 51 mieszkańców, w tym 2 uczestników z miasta Czersk (Polska), 2 uczestników z miasta Madryt (Hiszpania), 2 uczestników z miasta Isla (Malta), 5 uczestników z miasta Krajowa ( Rumunia), 2 uczestników z miasta Palermo (Włochy), 2 uczestników z miasta Kalamata (Grecja), pozostali uczestnicy to Portugalczycy (z Lizbony i Caldas da Rainha). Miejsce / daty: Wydarzenie odbyło się w Lizbonie w Portugalii w dniach 13.11.2018–14.08.2019 Krótki opis: Celem wydarzenia było poinformowanie obywateli o falach migracyjnych, aktualnej polityce UE w zakresie integracji, jak można zaangażować obywateli w tworzenie polityki, zasoby na poziomie europejskim i narzędzia internetowe. Wydarzenie 2 – Międzynarodowa działalność wolontariacka Udział: w wydarzeniu wzięło udział 34 mieszkańców, w tym 4 uczestników z miasta Czersk (Polska), 4 uczestników z miasta Madryt (Hiszpania), 4 uczestników z miasta Isla (Malta), 4 uczestników z miasta Caldas da Rainha (Portugalia), 4 uczestników z miasta Palermo (Włochy), 2 uczestników z miasta Kalamata (Grecja), 12 uczestników z miast Craiova, Iasi i Falticeni (Rumunia). Miejsce / Daty: Wydarzenie odbyło się w Czersku (Polska), Madrycie (Hiszpania), Isla (Malta), Caldas da Rainha (Portugalia), Palermo (Włochy), Kalamata (Grecja), Krajowa, Iasi (Rumunia) od 02 / 02/2019 do 01.06.2019 Krótki opis: Celem wydarzenia była aktywizacja zasobów społecznych i kulturowych imigrantów, zapewnienie orientacji i próba budowania kompetencji i relacji międzykulturowych, poprawa opinii publicznej i polityki integracji, zwiększenie integracji imigrantów, obywateli państw trzecich, zaangażowanych mniejszości, wyposażenie wolontariuszy i uczestniczące organizacje pozarządowe posiadające narzędzia i kompetencje w zakresie integracji społecznej i integracji Wydarzenie 3 – Konferencja w Krajowej w Rumunii Udział: w wydarzeniu wzięło udział 170 mieszkańców, w tym 3 uczestników z miasta Czersk (Polska), 3 uczestników z miasta Madrytu (Hiszpania), 3 uczestników z miasta Isla (Malta), 2 uczestników z miasta Caldas da Rainha i Montemor-o-Novo (Portugalia), 3 uczestników z miasta Palermo (Włochy), 3 uczestników z miasta Kalamata (Grecja), 153 uczestników z miast Krajowa, Bukareszt, Jassy i Falticeni (Rumunia). Lokalizacja / Daty: Wydarzenie odbyło się w Krajowej w Rumunii, w dniach 10.06.2019 – 11.06.2019 Krótki opis: Celem wydarzenia było zmapowanie krajowych decydentów i odpowiednich zainteresowanych stron, przedstawienie polityk, które obywatele wniosą z szerokim wachlarzem różnych poglądów, promowanie obywatelstwa europejskiego, zachęcenie obywateli do własności UE oraz rozwój ich kompetencji kulturowych i obywatelskich , ich aktualności na temat działań i polityki UE. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie, kliknij, aby zobaczyć wyniki projektu: Results