„Wanna be leader” to Wymiana Młodzieży finansowana z programu Erasmus+, który odbyła się w Priekuli na Łotwie w dniach 18.11.2018-26.11.2018 z młodzieżą z Łotwy, Estonii, Polski, Hiszpanii, Rumunii i Irlandii. Celem tej wymiany młodzieży było wzmocnienie pozycji młodych ludzi, zapewnienie im możliwości zdobycia nowych umiejętności i wiedzy oraz zwiększenie umiejętności tworzenia projektów dotyczących wspólnych problemów społeczności. Aby wesprzeć zmiany w tym obszarze, wymiana młodzieży skupiła się na następujących obszarach – tworzeniu kampanii, które szerzą silne przesłanie zmian i przełamują „tradycyjne” przekonanie, wykorzystując cały zasób, aby dzielić się informacjami; walczyć z przekonaniem o dyskryminacji i stygmatyzacji osób pochodzących z różnych środowisk. Ta wymiana młodzieży była miejscem spotkań ludzi pochodzących ze wsi, małych i dużych miast. Uczestnicy poznali codzienne życie swoich rówieśników i rzeczywistość, z którą muszą się zmierzyć każdego dnia.   CELE PROJEKTU: – Zapewnienie uczestnikom narzędzi do rozwijania umiejętności przywódczych, aby zmotywować ich do bycia aktywnymi obywatelami.   Wzmocnienie ich umiejętnościami i wiedzy, aby działały jak mnożnik o aktywnym obywatelstwie, edukacji międzykulturowej, równych szansach i upodmiotowieniu młodzieży z mniejszymi szansami. – Opracowanie konkretnych umiejętności przywódczych dla uczestników, takich jak komunikacja międzykulturowa i publiczne wystąpienie, budowanie zespołu, facylitacja, zarządzanie konfliktem. – Umożliwianie i motywowanie uczestników do dzielenia się swoją wiedzą, informacjami i doświadczeniem, aby działać jako mnożniki na polu społeczeństwa obywatelskiego. Wykorzystywanie edukacji nieformalnej jako narzędzia zmiany społecznej (prezentowanie podręcznika Compass) Budowa nowej sieci składającej się z młodych ludzi ze środowisk mniejszościowych w celu zaangażowania ich w działalność młodzieżową wspieraną przez programy dla młodzieży i inne programy pomocy; – Promowanie programu Erasmus+ i innych programów europejskich jako narzędzia służącego włączaniu i wzmacnianiu młodzieży z mniejszymi szansami. Projekt 2018-2-LV02-KA105-002243 „Wanna be a leader” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+