Od 16.10.2018 do 23.10.2018 r. W Rydze odbyła się wymiana młodzieży „Discover journalism”, finansowana z programu Erasmus +, w której wzięło udział 30 uczestników z Łotwy, Litwy, Polski, Włoch i Hiszpanii. Organizatorem projektu było Stowarzyszenie LAYA (Latvian Association for Youth Activists). Podczas projektu młodzi ludzie angażowali się w zawód dziennikarza, przeprowadzali wywiady i reportaże, a także byli z wizytą w redakcji “Latvian Media”, aby zapoznać się z tworzeniem gazet i publikacji internetowych krok po kroku i zadawać własne pytania. Dzięki nieformalnym metodom edukacji uczestnicy mieli okazję poznać specyfikę zawodu dziennikarza, stworzyć gazetę, wziąć udział w dyskusjach medialnych i dowiedzieć się więcej o tym, jak i do jakich celów rozpowszechniane są fałszywe wiadomości. Wolny czas w centrum Rygi łączył się z zadaniem robienia zdjęć, które później przedstawiono całej grupie, wyjaśniając plany, które zobaczyli. Aby zdobyć nowe umiejętności, młodzi ludzie zostali poinstruowani, aby ćwiczyć różne techniki fotografowania (Long shot, American shot, Close-Up, itp.). Uczestnicy poznali platformę WordPress, a następnie sami stworzyli blog projektu. W piątym dniu wymiany młodzieży, pracy w grupach, wywiadów i badań uczestnicy projektu stworzyli gazety na interesujące ich tematy. W celu zaznajomienia młodych ludzi z układem gazety, ich układ, zapoznali się z programem Adobe Indesign. Podczas projektu uczestnicy zapoznali się z kulturą i tradycjami innych krajów, znacząco promując dialog międzykulturowy, a także rozwijając umiejętności językowe. Przedstawiciele każdego kraju podczas wieczorów narodowych mieli okazję zaprezentować kulturę, tradycje i smakołyki swojego kraju. Zorganizowano różne gry i quizy, które sprawdziły dotychczasową wiedzę uczestników projektu i pozwoliły uzyskać nowe informacje.   Wymiana młodzieżowa pozwala grupom młodych ludzi z różnych krajów spotykać się, mieszkać razem i pracować nad wspólnymi projektami przez krótki czas. Program Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej (UE) łączącym wszystkie obecne programy UE w zakresie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Cele projektu „Discover journalism” zachęcają do przedsiębiorczości młodzieży, nadając jej aktywne role, rozwijając umiejętności badawcze i zadawanie pytań oraz krytyczne myślenie, a także doświadczenie w planowaniu i produkcji gazety. „Wszyscy w tym projekcie są bardzo przyjaźni, dzielą się i nie boją się komunikować” – tak myśli o tym projekcie Simas z Litwy. „Erasmus+ dał mi jedną z najlepszych okazji do poznania nowych kultur, wspaniałych ludzi i bardzo przydatnej wiedzy” – powiedziała Nieves z Hiszpanii. Organizacje partnerskie: Latvian Association for Youth Activists (Łotwa), Association for Active Youth (Litwa), Associazione Sikanie (Włochy), Asociacion Projuven (Hiszpania), Euro-Mediterranean Association of Exchanges Volunteering Events Polska (Polska). Projekt 2018-2-LV02-KA105-002262 „Discover journalism” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”