Wczoraj zakończyła się wizyta przygotowawcza do projektu „Follow me” koordynowanego przez Stowarzyszenie EUROMED EVE Polska. Fundusze na realizację projektu pozyskane zostały ze środków programu Erasmus+. W dniach 2 – 3 lutego przedstawiciele organizacji pozarządowych z Łotwy, Węgier, Słowacji, Rumunii oraz Polski (podczas spotkania zabrakło niestety lidera grupy włoskiej) podejmowali działania związane z przygotowaniami do wymiany młodzieży, która odbędzie się 5 – 13 marca 2018. Wówczas 5 – osobowe delegacje z 6 organizacji partnerskich wezmą udział w zaplanowanych aktywnościach. Liderzy grup biorący udział w spotkaniu zapoznali się z warunkami panującymi w hotelu FORT IV w Toruniu (miejscu wizyty przygotowawczej, a także wymiany), a także aspektami takimi jak bezpieczeństwo, funkcjonalność obiektu oraz polska gościnność. Uczestnicy spotkania omówili  dzienny harmonogram z wszystkimi zaplanowanymi zajęciami i rolą, jaką każdy z partnerów odegra przy organizacji różnych warsztatów. Ważnym punktem spotkania były również rozmowy na temat promocji projektu, a także upowszechniania jego rezultatów. Z niecierpliwością czekamy na wymianę młodzieży, której wartością dodaną będzie niesamowita atmosfera lokalizacji projektu, a mianowicie pruskiej twierdzy fortowej z II połowy XIX wieku.   Projekt 2017-3-PL01-KA105-047023 „Follow me” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”