„Follow me” – tak nazywa się projekt wymiany młodzieży organizowanej przez czerskie stowarzyszenie „EUROMED EVE Polska”. Tym razem członkowie stowarzyszenia wraz z przedstawicielami organizacji partnerskich z Włoch, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Węgier spędzą tydzień w Toruniu (5 – 13 marca 2018). 30 – osobowa grupa młodzieży skupi się na promowaniu swojej kultury, programu Erasmus+ oraz podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. W trakcie projektu uczestnicy nie tylko skorzystają z atrakcji jakie czekają na nich w jednym z najbardziej urokliwych miast w Polsce, ale również poświęcą swój czas na realizację założeń projektu. Czeka ich wiele pracy związanej z przygotowaniem się do pełnienia roli lidera w lokalnej społeczności, doskonaleniem umiejętności publicznego prezentowania oraz budowania zespołu czy radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Uczestnicy projektu wezmą udział w licznych warsztatach. Nie zabraknie jednak gry miejskiej oraz spotkania z nastolatkami z Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu. Projekt „Follow me” dofinansowany w ramach programu Erasmus+ ma na celu podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności 30 młodych ludzi w kwestii podejmowania świadomych i zrównoważonych decyzji względem siebie oraz lokalnej społeczności, zachęcanie do dialogu międzykulturowego, zapewnienie uczestnikom narzędzi do rozwoju zdolności przywódczych w celu zmotywowania ich do stania się aktywnymi obywatelami oraz przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą im pełnić rolę osób rozpowszechniających idee aktywności obywatelskiej, edukacji międzykulturowej, równych szans i wspierania młodzieży pochodzącej z różnych obszarów. Już niedługo, bo w dniach 2-4 lutego odbędzie się wizyta przygotowawcza do projektu, w której udział wezmą liderzy z państw partnerskich. Projekt 2017-3-PL01-KA105-047023 „Follow me” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”