Organizacja pozarządowa „Problem-based learning institute” (Litwa) we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dare to Take Your Chance” (Rumunia),

Stowarzyszeniem „SUR217” (Hiszpania), Stowarzyszeniem „Youthfully GR” (Grecja), organizacją pozarządową „EUROMED EVE POLSKA” (Polska ) oraz bułgarskim stowarzyszeniem rozwoju sportu (Bułgaria) współpracowały i zrealizowały projekt mobilności „Erasmus +” dla młodych pracowników „Edukacja poprzez rozwiązywanie problemów” (2017-2-LT02-KA105-005345) w dniach 16-23 października 2017 r.

Koncepcja projektu oparta na strategii uczenia się opartego na problemie – to jest podejście do samodzielnego uczenia się, gdy grupy / zespół uczących się uczą się poprzez proces rozwiązywania problemów w zakresie strukturyzacji problemów, badania informacji, dostarczania informacji umożliwiających rozwiązywanie problemów i monitorowanie działań. Główny cel szkolenia – dostarczenie uczestnikom wglądu w metodologię uczenia się opartego na problemach (PBL) i jego zastosowanie w praktyce edukacyjnej. Podczas szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z głównym elementem PBL – problem strukturyzacji, badania informacji, skład strategii i działania monitorujące, które jest w sercu PBL. W grupach / zespołach uczestnicy pracowali nad różnymi zadaniami związanymi z PBL w zakresie tworzenia schematów problemowych, zadawania pytań i badania informacji, tworzenia strategii rozwiązywania problemów i wdrażania refleksji metakognitywnych. Na tej podstawie uczestnicy zapoznali się z podstawami umiejętności informacyjnych, zagadnieniami zarządzania wiedzą oraz różnymi nieformalnymi metodami i podejściami edukacyjnymi oraz edukacją sportową.

Zdaniem dyrektora Instytutu PBL projekt Mikasa Balkeviciusa „Szkolenie zostało przeprowadzone z wielkim sukcesem ze względu na aktywne zaangażowanie motywacyjne i zaangażowanie wszystkich uczestników w proces uczenia się”. Według niego proces uczenia się był wysoce kontekstualny (oparty na prawdziwych problemach), samo-kontrolowany (kierowany przez uczestników), konstruktywny (oparty na działaniach praktycznych) i oparty na współpracy (w oparciu o działania grupowe / zespołowe). Projekt zorganizowano w miłej lokalizacji, w której dostępne były ładne otwarte i wewnętrzne przestrzenie do nauki – specjalne i inspirujące w każdym momencie edukacyjnym.

M.B.