W dniach 13. – 19. listopada 2016 roku Stowarzyszenie „ Nasz Łąg – nasza wieś” przeprowadziło spotkanie międzynarodowe w ramach programu „Europa dla obywateli” pod nazwą „Look at them from different perspective” ( „Spójrz na nich z innej perspektywy”). W ramach spotkania polscy przedstawiciele gościli w Czersku 31 osób pochodzących z 6-ciu krajów ( Polska, Węgry, Francja, Łotwa, Macedonia, Włochy ). Podstawowym celem projektu było zapoznanie się z sytuacją imigrantów przybywających do krajów partycypujących w powyższym przedsięwzięciu oraz przeprowadzenie licznych dyskusji na ten temat. Istotnym aspektem przygotowań obcokrajowców, przed przybyciem do Czerska, było przeprowadzenie ankiet i badań opinii publicznej w krajach uczestników, na temat sytuacji imigrantów w poszczególnych krajach. Przedstawiciele poszczególnych państw zaprezentowali wyniki swoich badań podczas spotkań interkulturalnych. Głównym zadaniem uczestników był czynny udział w warsztatach przeprowadzonych przez organizatorów spotkania. Szczególnym punktem projektu był wyjazd do Ośrodka dla Cudzoziemców w Grupie k. Grudziądza, gdzie mogli oni zobaczyć życie codzienne i sytuację socjalną imigrantów w Polsce. Kolejnym ważnym elementem była wizyta w muzeum obozu koncentracyjnego w Sztutowie. Okazją do szczególnego spotkania była obecność Pani Angeliny Fogliani z Włoch, która reprezentowała Burmistrz miasta Brolo na Sycylii – Irene Ricciardello. Podczas wizyty w Centrum Informacji Turystycznej Burmistrz Czerska, Pani Jolanta Fierek wręczyła Pani Fogliani list intencyjny, w którym zobligowała się do podjęcia współpracy i partnerstwa pomiędzy Czerskiem, a włoskim Brolo. Ostatniego dnia projektu grupa cudzoziemców udała się do Chojnic, gdzie spotkali się z przedstawicielami władz powiatowych. Ostatni dzień projektu został również poświęcony na ewaluację spotkania oraz zaplanowanie przyszłej współpracy. Karol Rompkowski Projekt 577038-CITIZ-1-2016-1-PL-CITIZ-CIV „Look at them from different perspective” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *